Pages

Thursday, October 3, 2013

Madni sms For u

madni sms for u
Kisse ko Naiky ki Dawat es Niyat say dena k Log issay Musilmano ka Azeem khair Khawa Tasawwar kren ya kisse ko Burai say es liye Manna krna ko log es say Muta’asar hon k “Barra Ghairt Mund Shakhs hai,burai dekh kr Bilkul Khamosh nahi reh sakta” (Ye Ria-kari hai).
(KASH! Apnay Ghar main Honay wali Burai dekh kr bhi Ghairt aya kray,Dil Jala kray aur Islah ke Sa’adat ko koshish Naseeb ho).

No comments:

Post a Comment