Pages

Thursday, October 10, 2013

Gamo Ka Daur Jaari Hai

Gamo Ka Daur Jaari Hai,
Aaj Ki Raat Bhari Hai,
Dilo Ka Tutna Koi Nai Baat Nahi,
Aaj Meri To Kal Kisi Aur Ki Baari Hai.

No comments:

Post a Comment