Pages

Thursday, October 3, 2013

Ab Kiya Faida Shoq-E-Namaz Ka

Azan Hoti Rahi Main Sunta Raha Per Ghafil Raha Namaz Say,
Ab Kiya Faida Shoq-E-Namaz Ka Jb Ho Rahi Hai Namaz Meri..!!

No comments:

Post a Comment